ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА АРХИВСКИХ КЊИГА АРХИВА ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКЕ


Сарадњом Епархије зворничко-тузланске и Министарства културе и информисања Владе Републике Србије започет је пројекат заштите и рестаурације архивско-књижних јединица.


 
Овај пројекат ће се одвијати у  више фаза. Током текуће године извршен је процес рестаурације сљедећих архивских књига:

  • Црквени суд 1940-1941, 1942, 1944.
  • Уруџбени записник 1900-1904.
  • Домовник 23 Пожарница XX в.
  • Домовник 24 Пожарница XX в.
  • Домовник 18 Скиповац Палежница XX в


Приликом заштите и конзервације било је потребно развезати и извршити рестаурацију листова методом ламирања са попуном, а не методом наливања папирне пулпе. Књижни блок је очишћен медицинским бензином и тиме је папир очишћен од прашине и масноћа. Затим је папир сушен и пеглан, а волантни листови су убацивани између двије фолије и пресвлачени јапанском хартијом, а потом под притиском провлачен кроз ламинатор. Овим начином рада папиру је знатно продужен вијек трајања. Листови који нису били волантни ојачани су лијепљењем трака папира помоћу реверзибилног лијепка. На крају је извршено преповезивање књижног блока методом „патент протокол“ - повез који се најчешће користи код књижних јединица у Архиву. Комплетан процес извршен је у књиговезници предузећа ДОО Графопапир из Бањалуке.Рестаурација архивско-књижних јединица биће вршена у наредним годинама, а уједно ће бити вршена и њихова дигиталзација,  како би цјелокупан фонд био доступан за научно-истраживачке радове. Овом приликом изражавамо захвалност Министарству културе и информисања Владе републике Србије које је препознало важност овог пројекта. 

 

АРХИВ МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РЕСТАУРАЦИЈА МУЗЕЈ