ТАЈНА ШКОЛЕ - Др Светомир Бојанин (ВИДЕО)


Књига ,,Тајна школе" истакнутог дечјег психијатра Светомира Бојанина садржи четири дела.
 
У првом делу аутор говори о недостацима школа које данас ђаци похађају и сматра да је систем пријемних испита дубоко нехуман. Такође истиче да се такав систем препознаје као негирање или сакривање културно-историјских вредности хришћанског веровања.
 
У другом делу књиге Светомир Бојанин говори о стварима које наставници и професори морају да узму у обзир уколико им је циљ да деца заиста разумеју предавања.
 
У трећем делу писац говори о томе да није довољно радити само на интелектуалном развоју детета, већ и на емотивном. Зато он истиче значај креативности код деце и говори о томе како се она може развити.
 
У четвртом делу сагледава школу као друштвени центар ученичког света и истиче да су ваннаставне активности подједнако важне као и наставне.
 
Сматра да је кључ у развоју дијалога између наставника и ученика насупрот класичном предавању где наставник прича, а ученик ћути. То Светомир Бојанин види као нарочито штетним.
 
Посебни додатак аутор је посветио наставницима верске наставе. Тај део насловљен је као ,,Ментално здравље и веронаука" у којем писац разматра теме попут питање верске наставе и верске толеранције, значај верске наставе за очување менталног здравља деце.
 
Ова књига је од великог значаја наставницима и катихетима. Аутор не позива на радикалне промене, али сматра да промена школског система мора да почива на хуманизму који треба да се бави целокупном личношћу појединаца.

 

ЗАПИСИ ВЈЕРОНАУКА ВАСПИТАЊЕ СВЕТОМИР БОЈАНИН

 

offline