Епископ Фотије: СЛОБОДА У ХРИСТУ / FREEDOM IN CHRIST (срб/eng)


Фото: Манастир Високи Дечани
СЛОБОДА У ХРИСТУ
 
Останимо браћо и сестре
у слободи,
којом нас Христос Господ
ослободи,
да не робујемо греху,
ђаволу и смрти,
да живимо као деца Божија
у крштења благодати,
увек да знамо
да нам је Бог
небески Отац,
а Црква духовна Мати
 
Ево данас,
разне нам замке
и обмане спремају,
да нас од Бога
и Цркве одвоје
и себи за робље присвоје,
и повежу нас
невидљивом жицом
којом ће дигитални логор
опасивати,
и ко се ту чипом запечати
- од Бога и светиње
вечно ће отпасти,
и поборник антихриста
и његових адских сила
заувек ће остати
 
Зато браћо и сестре,
не дајмо се ђаволом,
човекоубицом од искони,
ничим обманути,
а о жигу звери
још нам је
Свети апостол
Јован Богослов писао,
да се не преваримо
кад то време дође,
он нам
у свом Откровењу рече,
да је број човека-звери 666,
и да његов жиг-печат
не примамо,
па макар и у пустињу
морали ићи,
где ће нас Бог
као Израиљ хранити,
и за наше страдање
и мучеништво
- вечним животом
при свом Другом Доласку
наградити
 
Епископ Фотије
FREEDOM IN CHRIST
 
Brothers and sisters,
let us remain in freedom
by which Christ
liberated us,
let us not be slaves
to sin, devil, and death.
Let us live as the children of God
in the grace of baptism,
let us always keep in mind
that God is our heavenly Father,
and the Church
is our spiritual Mother.
 
Nowadays, they are preparing for us
various traps and delusions,
to separate us
from God and the Church,
and seize us as slaves,
and bind us with invisible wire
that will encompass
the digital camp, and there,
the ones who get sealed with a chip
will separate themselves for eternity
from God and sanctity,
forever remaining
supporters of the antichrist
and his infernal forces.
 
So, brothers and sisters,
let us not be deceived
by the devil,
the murdrer
from the time immemorial.
And Saint apostle John the Theologian
wrote to us about
the mark of the beast,
so that we do not
let ourselves be deceived
when that time comes.
He told us in his Revelation
that the number
of the man-beast is 666
and that we do not
receive his mark-seal,
even if we must go to a desert,
where God will feed us
like He fed the Israel,
and for our sufferings
and martyrdom
reward us with life eternal
at His Second Coming.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ АПОКАЛИПСА