Епископ Фотије: ДУГА / RAINBOW


ДУГА
 
Дуга је знак
божанског мира,
која од краја неба
до другог краја се вије,
да свим божанским
створењима и човеку,
Завет са Богом открије,
да Потопа више неће бити,
већ да ће се Бог људима
у Светој Тајни Крштења,
у Цркви Христовој
даривати
 
Дуга је дакле,
знак победе,
знак Новог Завета
који нам каже,
да човек у Христу
робовати неће више
стихијама света и злу,
већ да ће се у Цркви поново
у наручје Божије вратити,
и у Христу Господу
божанском љубављу
узрастати
 
А непријатељи Божији
и хулитељи Имена Његовог
од постања света,
изабраше пут гордости
и анти Завета,
и све противно Богу
чињаше и чине,
па и дугу оскрнавише,
овај божански знак,
знак мира и љубави
своме антибогу,
антихристу посветише,
и на наше улице
Содом и Гомор
доведоше,
да би и нас Србе
становницима Ада учинили,
да не би више Богу
већ сатани служили
 
Зато Срби браћо,
да знамо,
да свога пута не дамо,
наш пут је пут Богочовека,
наш пут је Истина од века,
наш пут нас
у Живот вечни води
- ка Богу, ка Светом Сави,
ка слободи
 
Сад се духовна
Косовска битка бије,
да не би за земаљско,
за малена царство били
- већ за Небеско и довека,
а новим Муратима
сложно рецимо:
Ми нисмо робови,
ми смо кћери и синови
Свете Цркве Српске,
Свете Цркве своје,
и ваши нам богови
и лажне вредности
не пристоје,
већ Крст и Васкрсење Христово,
којим Небеску Србију
и Царство Небеско
наслеђујемо
 
Епископ Фотије
RAINBOW
 
Rainbow is a sign
of divine peace,
bending across the sky
from one edge to another,
revealing to man
and all divine creatures
Covenant with God,
that there will be no more Flood,
but that God
will give Himself to people
in the Holy Mystery of Baptism
in the Church of Christ.
 
Rainbow is a sign of victory,
a sign of New Covenant,
telling us
that man in Christ
will no longer be a slave
to worldly elements and evil,
but that in Church
he will return
to God's arms,
and by divine love
grow in Lord Christ.
 
And God's enemies
and blasphemers of His Name
since the world's foundation,
chose the path of pride,
and anti-covenant,
committed and still committing
all things against God,
desecrating even the rainbow,
dedicating this divine sign
of peace and love
to their anti-god,
antichrist,
bringing to our streets
Sodom and Gomorrah,
to make us, the Serbs,
along with themselves,
dwellers of hell,
serving not to God
but to satan.
 
Therefore, Serbs, my brothers,
let us be aware,
let us not abandon our way.
Our way is the way of the God-man,
our way is the everlasting Truth,
our way leads us to Life eternal
- to God, Saint Sava,
to freedom.
 
Spiritual Battle of Kosovo
is now being fought,
so that we do not chose
the earthly kingdom
lasting briefly
- but the heavenly one,
lasting eternally.
Let us all together say
to new Murats:
We are not slaves,
we are daughters and sons
of the Holy Serbian Church,
our Holy Church,
and proper for us
are not your gods
and false values,
but the Cross
and Christ's Resurrection,
by which we inherit
Heavenly Serbia
and Heavenly Kingdom.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ