Епископ Фотије О ЕКУМЕНИЗМУ/ON ECUMENISM [срб/eng]


Али, да не би ова прича остала недоречена и нејасна, објаснићу је. Дакле, треба помагати другом човеку, али не можемо се са сваким човеком молити Богу. Разни екуменисти говоре: молите се Богу, станите [заједно] ви који верујете овако, ви који верујете онако, ви који верујете у било какве богове и у ко зна шта. Не можемо се заједно молити Богу. Ми, православни хришћани, можемо се молити само са православнима, јер исту веру имамо, исто крштење, исте Свете тајне, исту духовност, исто просвећење у Светом крштењу и исту Тајну рукоположења у светим тајнама ђаконске, свештеничке и епископске службе. Значи, имамо једну црквену јерархију, благословену јерархију која може да врши Свете тајне управо како их Црква благосиља. Данас нам се намеће да није важно како и у шта верујемо. Покушавају да направе једну светску религију, што за нас православне није прихватљиво. Ми хоћемо да помогнемо да и други буду православни, али само уколико они то желе. Не може се бити православан на силу. Са друге стране, нећемо да одступимо ни једну једину јоту од свога светог Православља. Наша је мисија да то сведочимо, да вери православној поучавамо наш народ, без икаквог фанатизма. Православље је наша Истина, која постоји већ две хиљаде година. Ми га чувамо и то ћемо чинити, ако Бог да, до Другог доласка Христовог. То је наша мисија.

Епископ Фотије 
ON ECUMENISM

But in order that this discourse does not remain incomplete and unclear, I will explain. Therefore, one should help another, but we cannot pray to God with every man. Diverse ecumenists say: pray to God, stand [together] you who believe in this way, you who believe in that way, you who believe in any kind of gods and in who knows what. We cannot pray to God together. We, the Orthodox Christians, can pray only with the Orthodox, because we share the same faith, the same baptism, the same Holy Sacraments, the same spirituality, the same enlightenment in the Holy Baptism and the same Sacrament of ordination in holy sacraments of diaconal, priestly and episcopal ministry. So, we have the same church hierarchy, the blessed hierarchy that can administer the Sacraments the way the Church blesses them. Today an idea is being imposed on us of how it does not matter how and what we believe in. They are trying to establish one world religion, which is unacceptable for us the Orthodox. We want to help the others become Orthodox, but only if they wish so. One cannot be Orthodox by force. On the other hand, we will not budge a single jot from Holy Orthodoxy. It is our mission to testify to that, to teach our people the orthodox faith without any kind of fanaticism. Orthodoxy is our Truth that has existed for two thousand years. We treasure it and we will continue to do so, God willing, until the Second coming of Christ. That is our mission.
 
Bishop Fotije

 

ДУХОВНЕ ПОУКЕ ЕКУМЕНИЗАМ ЕПИСКОП ФОТИЈЕ БЕСЈЕДЕ

 

offline