Епископ Фотије: КОМПОСТ - КРАЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ [срб/рус/eng]


КОМПОСТ
- КРАЈ  ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

 
Има ли за човека,
икону Божију, 
хуле веће,
да га неко сврста
- разради у смеће
и тако у органско ђубриво
претвори,
онога који је призван
да са Творцем збори
 
О кукавна Америко,
о кукавни свете,
који се без Бога
у компост разградисте,
и светињу људског тела
- храм Духа Светога
толико унизисте,
да вам у безумљу
на земљи равних нема,
не - не вређајте,
ни код примитивних племена
 
Е јадна Европо,
е кукавни Западе,
шта ли од тебе
без Христа остаде,
Бела демонија,
у Содом и Гомор
се претвористе,
антивредности за вредности
прогласисте,
и као круна,
преко мора вам стиже
компост доктрина
да посрами,
да унизи
и последњег честитог
Европљанина
 
Епископ Фотије
COMPOST – THE END OF CIVILIZATION
 
Can there be for a man,
the icon of God,
a greater blasphemy
than to be assorted
- decomposed into trash
and converted into
organic fertilizer,
the one called to
converse with the Creator.
 
O wretched America,
O wretched world
that decomposed itself
into compost
and humiliated so much
the shrine of human body
- the temple of the Holy Spirit,
so that in your foolishness
there is none equal
to you on this earth,
no, do not insult,
not even among primitive tribes.
 
Alas, poor Europe,
alas, wretched West,
what is left of you
without Christ,
white demons,
you turned into
Sodom and Gomorrah,
declared antivalues
to be the values,
and as the crown,
the compost doctrine
reached you across the sea,
to dishonour,
to humiliate
even the last decent
European.
 
Bishop Fotije
КОМПОСТИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ
 
Есть ли для человека – образа Божия,
призванного с Творцом общаться,
хула бóльшая, чем
обращение с ним как с мусором
и его превращение
в органическое удобрение?
 
О, жалкая Америка,
О, жалкий мир!
Будучи без Бога, вы себя в компост разложили
и святыню человеческого тела – храм Духа Святого
настолько унизили,
что на Земле в безумии вам нет равных.
Такого нет и в племенах примитивных!
 
Эх, несчастная Европа!
Эх, жалкий Запад!
Что от тебя без Христа осталось?
Белая демония.
В Содом и Гоморру
вы превратились.
Антиценности ценностями объявили.
И как венец из-за океана
к вам пришла компост-доктрина,
чтобы опозорить и унизить
и последнего честного европейца.
 
Епископ Фотий

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ

 

offline