КонтактСједиште Епархије:

Улица Патријарха Павла број 40, 76300 Бијељина
Телефон: +387 55 222 300
Факс:        +387 55 210 960
мејл:         ep.bn@teol.net

Информативна служба:
моб:  +387 66 061 441
мејл: info@eparhijazt.com

Веб админ:
моб:  +387 65 006 336
мејл: admin@eparhijazt.com

Библиотека:
ђ.Немања Ерак
моб:  +387 65 541 407
мејл: biblioteka@eparhijazt.com

Издавачка кућа Синај и часопис Источник:
ђ.Бојан Чечар
моб:+387 66 265 645
мејл: : izdavackakucasinaj@gmail.com

Мисијски фонд:
о.Синиша Шаренац
моб:   +387 66 673 981
факс: +387 55 210 960
мејл:   ssinisa.arenac@gmail.com