Епископ Фотије: ЈЕДИНОМЕ БОГУ/ UNTO THE ONLY GOD 


ЈЕДИНОМЕ БОГУ
 
Треба се јединоме
Богу клањати
и Њему јединоме служити,
јер је Бог један,
у Библији
- Старом и Новом Завету
проповедан
 
У једној, светој,
саборној и апостолској Православној Цркви
прослављан,
да буде са нама
сваки дан,
Светом Литургијом у Христу,
Духом Светим причастан
 
Свако ко се држи
другога пута,
мање или више
ће да залута,
и биће сличан
Израиљу у пустињи
који уместо Земље Живих
остаде у смрти
 
Свети Оци Православља,
7 Васељенских сабора
одржаше,
и веру једном предану Светима
- догматима утврдише,
да не лутамо,
већ да у Цркви
Бога и ближње волимо
и тако, благословеним
путем живота,
путем спасења ходимо
 
Отуда браћо знајте,
из љубави вам говоримо,
да јеретици,
да шизматици,
да неверници,
да сви они који се
лажним боговима клањају,
кроз враџбине, магију,
кроз јогу
- Богу угодити не могу,
већ треба да се
због своје лажне вере
Богу покају
и Светој Цркви врате,
док још не дође време
Небеског суда,
Небеске исплате
 
Данас у свету много
лажних христоса има,
и они обмањују свет
својим лажима,
лажном науком
и чудесима,
ал’ њихово дело
умире са њима,
док дело Божије
у векове траје,
јер у себи носи
Истине бескраје
 
Зато, ако си песник,
- у Православљу
Небеску химну потражи,
ако си уман,
- у Цркви Светој
Богом Логосом
умнији постани,
ако си тамне пути,
- светлост Тавора
нека те упути,
а и они са Истока,
да траже Христа
- даницу ока свога,
јер нема пута другога,
осим пута
- Бога Јединога
 
Епископ Фотије

UNTO THE ONLY GOD
 
The only God
should be woshipped,
and He alone
should be served,
for one God is preached
in the Bible
- the Old and the New Testament.
 
He is glorified
in one, holy, catholic
and apostolic Orthodox Church,
to be with us
each day,
by the Holy Liturgy in Christ,
by the Holy Spirit present.
 
Whoever follows
a different way,
will more or less
go astray,
and become like
Israel in the desert,
staying in death
instead of going to
the Land of the Living.
 
Holy Fathers of Orthodoxy
held seven Ecumenical Councils,
and fortified with doctrines
the faith once
delivered unto the Saints,
so that we do not wander,
but that in the Church
we love God
and our neighbour,
thus walking
the blessed way of salvation.
 
Hence be aware, brothers,
that we speak to you
out of love, so that
heretics
schismatics,
unbelievers,
all who worship
false gods
through sorcery, magic, yoga
- cannot please God,
and should repent before God
of their false faith,
and return to the Holy Church
before the time comes for
Heavenly judgement,
Heavenly settling.
 
The world today is occupied
by many false Christs,
deceiving people
with their lies,
false science
and miracles,
but their deed dies
with them,
while God's deed
lasts unto the ages,
for it carries within itself
the boundless Truths.
 
Therefore, if you are a poet
- in Orthodoxy search after
the Heavenly hymn,
if you are prudent
- in Holy Church
more prudent become,
if your skin is darkened
- let the light of Tabor
direct you,
and those from the East
- let them search
for Christ, the morning star of their eye,
for there is no other way,
but the way
- of the Only God.
 
Bishop Fotije

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ СТРАШНИ СУД

 

offline