Епископ Фотије - УМНА МОЛИТВА / PRAYER OF THE MIND / УМНАЯ МОЛИТВА

УМНА МОЛИТВА
 
Умна молитва
је за све,
за патријархе,
владике,
свештенство
и вернике,
за све, за све,
јер нам тако
Свети апостол
Павле рече
 
Молите се
непрестално,
у храму, у срцу,
дању и ноћу,
молитвом Богу
благодарите,
молитвом
крст свој носите,
молитвом Исусовом
проповедајте,
у молитви стојте
и ничега се не бојте,
ни греха ни ђавола,
ни смрти,
јер ће их
име Христово
победити
 
Господе Исусе Христе
помилуј ме,
сва наша вера,
нада и љубав
стадоше у речи те,
и теологија и догма
и откровење,
и старци
и подвизи
и сво Православље,
и Љубав која је свеза
савршенства,
и Господ Који је
умном молитвом
увек са нама
 
Епископ Фотије
PRAYER OF THE MIND
 
Prayer of the mind
is meant for all,
for patriarchs,
bishops,
priests
and lay worshippers,
for all, for all,
because Saint Apostle Paul
told us so.
 
Pray without
ceasing,
in the temple,
in your heart,
day and night,
by prayer
give thanks to God,
by prayer
carry your cross,
by Jesus prayer
preach,
stay in prayer
and fear nothing,
neither sin, nor devil,
nor death,
for Christ's name
will defeat them.
 
Lord Jesus Christ
have mercy on me,
these words hold
all our faith,
hope and love,
and theology, and dogma
and revelation
and elders,
and ascetic feats
and entire Orthodoxy,
and Love that is
the bond of perfectness,
and the Lord
Who is always with us
by the prayer of the mind.
 
Bishop Fotije
УМНАЯ МОЛИТВА


Умная молитва 
предназначена для всех, 
для патриархов,
епископов, 
священников
и верующих,
для всех, для всех,
ибо так говорит нам
Святой апостол Павел.
 
  
Молитесь непрестанно, 
в храме, в сердце,
днем и ночью,
молитвою Бога благодарите,
молитвой крест свой несите,
молитвой Иисусовой проповедуйте,
в молитве постоянны будьте  
и ничего не бойтесь,
ни греха, ни дьявола, ни смерти,
ибо имя Божие победит их.
 
 
 
Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя.
Вся вера наша,
надежда и любовь
в эти слова вместились,
и богословие, и догма,
и откровение,
и старцы, и подвиги,
и все Православие,
и Любовь, которая есть союз совершенства,
и Господь, через умную молитву
всегда пребывающий с нами.

 
Епископ Фотий

 

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ ПЈЕСМЕ МОЛИТВА